ทำผักพื้นบ้านอินทรีย์แบบผสมผสาน มีผักขายตลอดทั้งปี

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-1-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

“ผักพื้นบ้านมีการกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังมีภูมิปัญญาการกินที่หลากหลาย
ผักอันนี้ต้องเอาไปดองถึงจะอร่อย
ผักชนิดนี้ต้องเอาไปแกง ผักนี้ต้องเอาไปต้ม ผักนี้เอาไปจิ้มน้ำพริกถึงจะอร่อย
สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันทำให้เรา
มีความมั่นคงทางอาหาร
มีความหลากหลายทางพันธุ์พืช”

คุณสุนทร คมคาย
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          คุณสุนทร คมคาย ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จบการศึกษาด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการทำงานทางด้านเคมีเกษตร เป็นพนักงานขายยาเคมีมาก่อน แล้วค่อยๆ เปลี่ยนตัวเอง ครอบครัว และพี่ๆ น้องๆ มาทำเกษตรอินทรีย์เพราะรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น บวกกับมีความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นความยั่งยืนในการดำเนินชีวิต โตมากับการหากินหาเก็บพืชผักตามท้องไร่ท้องนา และผักพื้นบ้านแต่ละชนิดมีรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกัน ความคุ้นชิน ความชอบ จึงก่อให้เกิดการเลือกวิถีชีวิตที่จะอยู่กับผักพื้นบ้าน

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-2-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ผักกูดเขียวชอุ่ม[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-3-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ผักชีฝรั่ง[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          “ผักพื้นบ้านเราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากนัก ผักพื้นบ้านมีการกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังมีภูมิปัญญาการกินที่หลากหลายทำให้เรามีความมั่นคงทางอาหาร มีความหลากหลายทางพันธ์ุพืช ชาวบ้านเองก็ได้เก็บกินเก็บขาย แบ่งปันกัน แล้วก็ปลอดภัยต่อสารเคมี ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการปลูก และผักพื้นบ้านยังเป็นยาที่สามารถรักษา หรือป้องกันโรคได้”

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-4-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ยอดผักปลัง[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          “เราทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องผักพื้นบ้าน และการสร้างคุณค่าของทรัพยากร ให้เรารู้ว่าอาหารที่เรากินนั้นมาจากไหน ซึ่งถ้าเป็นผักพื้นบ้านมันก็ได้มาจากรอบๆ บ้าน และเราก็รู้ว่ามันปลอดภัย กินให้รู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรเลือกกินที่มันตอบโจทย์ตัวเอง เราป่วยเป็นอะไร ซึ่งเราสามารถเลือกกินได้ เพราะผักพื้นบ้านมันมีประโยชน์และคุณค่าทางยาที่หลากหลาย”

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-5-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-7-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-6-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]          “อย่างพื้นที่ของป้าหรั่ง หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเรามีพื้นที่ปลูกประมาณ 1-2 ไร่ สร้างรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท บนเงื่อนไขที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงาน ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารกิน ต่อให้มีรายได้น้อยกว่านี้ก็ยังอยู่ได้”[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-9-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แหล่งน้ำในแปลงเกษตร[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/52-10-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.4/2561
“พลิกชีวิตด้วยการปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย รายได้ดี มีตลาดต้องการ”

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/4-61cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email