ทำสวนดอกขจร 2 ไร่ รายได้เดือนละแสน

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-1-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

“ถ้าเราอยากมาทำเกษตร
ก็ควรศึกษาทำความรู้จักพืช
ที่เราจะปลูกให้ดีเสียก่อน
ดูว่าต้นทุนมันสูงไหม
และที่สำคัญ ต้องหาตลาดที่มั่นคงให้ได้ก่อน   ดูพืชที่ไม่ล้นตลาด
แล้วค่อยลุยกับมันเต็มที่
โดยเริ่มจากเล็กๆ ก่อน”

คุณขวัญกมล บุติมุลตรี
และ คุณสุนันท์ พันกนก

สวนดอกขจรตามฮอยพ่อ

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]              สุนันท์ พันกนก ในวัย 25 ปี และ ขวัญกมล บุติมุลตรี ในวัย 24 ปี คู่รักหนุ่มสาวที่กลับมาทำการเกษตร เพาะปลูกต้นจขรภายใต้พื้นที่สวนขนาด 2 ไร่ ที่มีชื่อว่า “สวนดอกขจรตามฮอยพ่อ” ในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้เล่าที่มาที่ไปของสวนดอกขจรตามฮอยพ่อให้ฟังว่า

[/cs_text][cs_text]

          “เริ่มแรกเราสองคนทำงานเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ พอทำไปได้สัก 1 ปี ก็เริ่มรู้สึกเบื่องานลักษณะนี้ มันมีแต่อะไรเดิมๆ เงินไม่พอใช้ ค่าครองชีพสูง เลยคิดอยากหันเหชีวิตไปทำการเกษตร เนื่องจากพ่อแม่ทำเกษตรอยู่แล้ว แต่เป็นการทำนา ทำมานานแล้วแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเราเลยอยากลองเปลี่ยนไปทำเกษตรในรูปแบบอื่นดู”
          พอทำงานที่กรุงเทพฯ ได้ 1 ½ ปี จึงตัดสินใจกลับบ้านและทดลองปลูกพืชหลายชนิด เช่น ปลูกมะนาว มะเขือ คะน้า ผักบุ้ง ผักสวนครัวทั่วไป เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู และปลูกดอกขจรด้วยควบคู่กันไปด้วย แต่ตอนนั้นยังปลูกดอกขจรแค่ 1 แปลง เล็กๆ”

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-2-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-4-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

พื้นที่ที่ใช้ปลูก

พื้นที่เกษตรของเราทั้งหมดมีอยู่ 17 ไร่ ปลูกข้าว 6 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 9 ไร่ และแบ่งมาทำดอกขจรประมาณ 2 ไร่

          “ก่อนทำการปลูกขจร เราจะเริ่มด้วยการปรุงดินเป็นอันดับแรก โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือขี้วัวจำนวน 100 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลง 1 ไร่ ห้ามใช้ขี้ไก่เพราะจะทำให้เกิดเพลี้ยมารบกวน จากนั้นไถพรวน ตากดินไว้ประมาณ 15 วันแล้วจึงยกร่องปลูก ระยะห่างระหว่างต้นคือ 1 เมตร คูณ 1 เมตร โดยพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 1,200 ต้น หลุมละ 3 ต้น ซึ่งเราจะใส่ปุ๋ยคอกหรือขี้วัวในช่วงการปรุงดินครั้งแรกครั้งเดียว ตอนปลูกต้นขจรลงหลุมจะไม่มีการใส่ปุ๋ยใดๆ เพิ่มเติม”[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-3-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่สวนดอกขจรตามฮอยพ่อ[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-6-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ขวัญกมล กำลังจับเครือต้นขจรพันกับตาข่าย[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-7-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ขายดอกก็ได้ ขายกิ่งพันธุ์ก็ได้

“ นอกจากมีรายได้จากการขายดอกขจรเพื่อนำไปใช้ทานแล้ว เรายังสามารถขายกิ่งพันธ์ุและต้นพันธุ์ได้ด้วย อย่างดอกขจรเราขายที่กิโลกรัมละ 60-100 บาท แล้วแต่ช่วงฤดูกาล ส่วนกิ่งพันธุ์ คือกิ่งที่เราตัดแล้วให้ลูกค้าไปชำเอง 1 เดือน จะขายกิ่งละ 4 บาท ส่วนต้นพันธุ์ คือต้นที่เรามาชำมีใบมีรากแล้ว จะขายต้นละ 10 บาท ถ้านับรายได้จากการขายดอกโดยเฉลี่ย 1 ไร่ สร้างรายได้ 15,000 บาท แต่เราปลูก 2 ไร่ ทำให้มีรายได้ 30,000 บาท ต่อ 1 เดือน กิ่งพันธุ์เราสามารถขายได้สัปดาห์ 3,000-4,000 กิ่ง กิ่งละ 4 บาท เป็นเงินสัปดาห์ละ 12,000-16,000 บาท ตกเดือนละ 48,000-64,000 บาท ส่วนต้นพันธุ์ขายเดือนละ 4,000-5,000 ต้นต่อเดือน ต้นละ 10 บาท เป็นเงินเดือนละ 40,000-50,000 บาท”

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/29-8-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.4/2561
“พลิกชีวิตด้วยการปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย รายได้ดี มีตลาดต้องการ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/4-61cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email