นวัตกรรมการปลูกผักพื้นบ้านนอกฤดูด้วยการชดเชยแสง

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

“ก็ทดลองเอาไฟฟ้ามาชดเชยแสงอาทิตย์
ในช่วงที่สูญเสียไป เอามาทดลองปลูกครั้งแรกในพื้นที่ 70 ตารางเมตร
พบว่าผักเจริญเติบโตดี จะไม่ออกดอก
และใบก็ใหญ่ หรืออาจมีดอกออกบ้าง
แต่ใบก็ใหญ่ยังพอเก็บขายได้ ถือว่าได้ผล
จึงขยับขยายมาปลูกเพิ่มขึ้นในช่วงนอกฤดู”

คุณทวี อุปมา

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          นายทวี อุปมา เป็นหนึ่งในลูกหลานชาวนา ที่เรียนจบมาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก็มุ่งหน้าไปทำงานรับจ้างในเมือง อายุ 29 ปี ก็ตัดสินใจผันตัวเองกลับมาเป็นเกษตรกร ทำนาและปลูกมันสำปะหลังกับพ่อแม่ที่บ้านโคกเซบูรณ์ อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ก็พบว่าการทำนาหรือปลูกมัน พวกนี้เก็บขายได้เพียงปีละครั้ง จึงเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ถ้าปลูกข้าวปลูกมันขายได้เงินปีละครั้งใช้หนี้สินค่าปุ๋ยค่ายาก็หมดแล้วแล้วครอบครัวจะเอาอะไรกิน?”

         ก็คิดว่ามันต้องมีอาชีพเสริมจากที่ทำอยู่ เริ่มแรกก็เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว แต่ก็ไปไม่รอด ขาดทุน สุดท้ายก็มาพบคำตอบที่ใกล้ตัว ในช่วงปลูกข้าวเป็นช่วงฤดูฝน จะมีผักพายน้อยที่ขึ้นตามพื้นที่นาชุ่มน้ำ ตามริมบึงธรรมชาติ และพอช่วงข้าวตั้งท้องก็จะเห็นต้นผักแขยงขึ้นแซมกับกอข้าว ซึ่งผักทั้งสองอย่างนี้ชาวบ้านจะเก็บจากนามาบริโภค เกษตรกรบางรายก็เก็บไปขายตามตลาดในหมู่บ้าน จึงตัดสินใจแบ่งแปลงนาปลูกข้าวนำมาปลูกผัก พายน้อยกับผักแขยงเพื่อส่งขายในตลาด และพบว่าในฤดูฝนที่ไม่มีรายได้ การปลูกผักพายน้อยและผักแขยงขายสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดีทีเดียว

          แต่ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มักจะมีข้อสังเกตและตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆ ก็เกิดความคิดขึ้นมาอยากปลูกผักพายน้อยกับผักแขยงขายนอกฤดูบ้าง เพราะผักพวกนี้คนอีสานบริโภคกันเยอะมาก จึงได้เริ่มทดลองปลูกนอกฤดูโดยอาศัยหลักการเรื่องความไวแสงของพืชมาประกอบและทำการทดลอง

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-03-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แปลงผักแขยงสวยงาม[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-02-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ใช้ไฟชดเชยแสง[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          “ได้ข้อคิดจากการไปอบรมที่เกษตรจังหวัดเรื่องพืชไวช่วงแสง เริ่มมาทดลองกับผักพายน้อย เพราะว่าผักพายน้อยเป็นพืชที่ไวต่อช่วงแสง ก็ได้มาทดลองเอาไฟฟ้ามาเติมแสงให้ผัก ทดลองเอาไฟฟ้ามาชดเชยแสงอาทิตย์ในช่วงที่สูญเสียไป เอามาทดลองปลูกครั้งแรกในพื้นที่ 70 ตารางเมตร พบว่าผักเจริญเติบโตดี จะไม่ออกดอก และใบก็ใหญ่ หรืออาจมีดอกออกบ้างแต่ใบก็ใหญ่ยังพอเก็บขายได้ ถือว่าได้ผล จึงขยับขยายมาปลูกเพิ่มขึ้นในช่วงนอกฤดู ปลูกได้ผล และราคาดี จากนั้นก็ทดลองกับผักแขยง คือทำผักนอกฤดู ใส่ไฟฟ้าชดเชยแสงเหมือนกัน พบว่าได้ผลเหมือนกันผักไม่ออกดอก สามารถเก็บขายได้ คือทำขายในหน้าแล้ง ราคาดี ตลาดต้องการสูง”

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-06-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ใช้สแลนตอนกลางวัน[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

สำหรับราคาจำหน่าย

ผักพายน้อย

ในฤดู กิโลกรัมละ 20-25 บาท
นอกฤดู กิโลกรัมละ 40-45 บาท

ผักแขยง

ในฤดู กิโลกรัมละ 6-10 บาท
นอกฤดู กิโลกรัมละ 20-25 บาท
ในวันหนึ่งๆ

          ทวีจะเก็บโดยเฉลี่ย 50-100 กิโลกรัม และในช่วงที่ตลาดต้องการปริมาณมาก ก็ต้องจ้างชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมาช่วยเก็บและตัดแต่ง วันละ 4-5 คนๆ ละ 300 บาท

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-05-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-08-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/40-1-07-01-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.4/2561
“พลิกชีวิตด้วยการปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย รายได้ดี มีตลาดต้องการ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/4-61cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email