ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ ปิยะทัศน์ ทัศนิยม

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat14.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

“คนที่ชาญฉลาดที่สุดคือ
คนที่พึ่งตนเอง คนที่มีอุดมการณ์
คนที่เพิ่มผลผลิตด้วยศักยภาพของพืช
ไม่ใช่ด้วยศักยภาพของเทคโนอย่างเดียว
ฉะนั้นคนที่ทำเกษตรอินทรีย์รุ่นผม
จึงเป็นรุ่นที่ต้องการสร้างโลกด้วยสองมือ
รายได้เป็นเรื่องรอง”

พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]            พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม ลูกหลานชาวอีสานจากเมืองดอกบัวที่เพิ่งขึ้นรับรางวัลคนดีมูลมังเมืองอุบล ปี 2561 สาขาการเกษตรอินทรีย์ เนื่องในวันแม่ที่ผ่านมา ก่อนจะมาเป็นเกษตรกรตัวจริงเต็มตัวในวันนี้ตนเองก็ผ่านชีวิตการเป็นลูกจ้างทำงานไกลบ้านไม่ต่างจากคนอีกนับล้าน แต่ลึกๆ ชีวิตก็ผูกพันกับการเกษตรเพราะขลุกอยู่กับพ่อช่วยพ่อทำงานตั้งแต่เด็ก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกร และต้องกลับมาทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น โจทย์สำหรับพ่อปิยะทัศน์ก็ยิ่งยากกว่าเดิม เพราะสมัยนั้นการทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมีและยาเคมีกำลังโตเบ่งบาน คนละแวกบ้านก็ดูถูกเกษตรแบบใช้สารเคมีก็ยังเป็นหนี้สิน ยังไม่รวยแล้วยิ่งมาทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีจะไปเอาอะไรกิน[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat6-1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat7.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat8.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]หลัก 3 อย่าง สู่เกษตรอินทรีย์ สู่การพึ่งตนเอง
การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ ต้องมีหลัก 3 ประการ คือ
         หนึ่ง ต้องมีอุดมการณ์
         สอง วิชาการ
         สาม ประสบการณ์หรือวิชากู
พ่อปิยะทัศน์อธิบายหลัก 3 อย่างนี้ว่า มีสองข้อแรกแล้ว ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะเราต้องลงมือทำ พอลงมือทำจะช่วยให้เราตกผลึกทางความคิดและการกระทำด้วย เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี อย่างรอบคอบรอบด้าน เหมือนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่เพื่อนกระทบ มีปัญหาจากการผลิตที่อาจล้นตลาด ขาดคุณภาพ แต่เราไม่กระทบ สิ่งที่เกิดกับเราคือ การผลิตไม่ทัน และยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat12.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-piyathat15.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]สอนคนรุ่นใหม่อย่างไรให้เข้าถึง เข้าใจ ในเกษตรอินทรีย์
พ่อปิยะทัศน์พูดถึงเกษตรอินทรีย์กับรากเหง้าทางวัฒนธรรม กับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของทายาทรุ่นใหม่จะสอดรับกันอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ
          “เกษตรอินทรีย์มันต้องระเบิดจากข้างใน อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง ต้องทุ่มเท ต้องมุ่งมั่น ต้องศรัทธา ในเส้นทางสายนี้ แล้วผลตอบแทนมันจะกลับมาเอง ถ้าทำเกษตรอินทรีย์ตามเทรนด์ กลัวตกยุค แล้วมีความโลภ สักวันเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ถอย คนทำเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นคนที่ขยันเรียนรู้ มากกว่าคนทำเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์เหมือนกับเคมีคือมีความเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ความเหนือกว่าของเกษตรอินทรีย์คือเกษตรอินทรีย์เป็นทั้งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เป็นวิถีดั้งเดิมของเรา ที่เราจัดการมันได้ เราพึ่งพามันได้ ถ้าเป็นเกษตรเคมีเราจัดการมันไม่ได้ทั้งหมด”[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_video_player type=”16:9″ src=”https://www.youtube.com/watch?v=TnXPojcoEYk” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][x_video_player type=”16:9″ src=”https://www.youtube.com/watch?v=B07wS9Y0TNU” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]อ่านเพิ่มเติมได้ใน
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.2/2561 “ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/2-61-cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email