ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ ปิยะทัศน์ ทัศนิยม

“คนที่ชาญฉลาดที่สุดคือ
คนที่พึ่งตนเอง คนที่มีอุดมการณ์
คนที่เพิ่มผลผลิตด้วยศักยภาพของพืช
ไม่ใช่ด้วยศักยภาพของเทคโนอย่างเดียว
ฉะนั้นคนที่ทำเกษตรอินทรีย์รุ่นผม
จึงเป็นรุ่นที่ต้องการสร้างโลกด้วยสองมือ
รายได้เป็นเรื่องรอง”

พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม

            พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม ลูกหลานชาวอีสานจากเมืองดอกบัวที่เพิ่งขึ้นรับรางวัลคนดีมูลมังเมืองอุบล ปี 2561 สาขาการเกษตรอินทรีย์ เนื่องในวันแม่ที่ผ่านมา ก่อนจะมาเป็นเกษตรกรตัวจริงเต็มตัวในวันนี้ตนเองก็ผ่านชีวิตการเป็นลูกจ้างทำงานไกลบ้านไม่ต่างจากคนอีกนับล้าน แต่ลึกๆ ชีวิตก็ผูกพันกับการเกษตรเพราะขลุกอยู่กับพ่อช่วยพ่อทำงานตั้งแต่เด็ก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกร และต้องกลับมาทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น โจทย์สำหรับพ่อปิยะทัศน์ก็ยิ่งยากกว่าเดิม เพราะสมัยนั้นการทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมีและยาเคมีกำลังโตเบ่งบาน คนละแวกบ้านก็ดูถูกเกษตรแบบใช้สารเคมีก็ยังเป็นหนี้สิน ยังไม่รวยแล้วยิ่งมาทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีจะไปเอาอะไรกิน

หลัก 3 อย่าง สู่เกษตรอินทรีย์ สู่การพึ่งตนเอง
การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ ต้องมีหลัก 3 ประการ คือ
         หนึ่ง ต้องมีอุดมการณ์
         สอง วิชาการ
         สาม ประสบการณ์หรือวิชากู
พ่อปิยะทัศน์อธิบายหลัก 3 อย่างนี้ว่า มีสองข้อแรกแล้ว ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะเราต้องลงมือทำ พอลงมือทำจะช่วยให้เราตกผลึกทางความคิดและการกระทำด้วย เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี อย่างรอบคอบรอบด้าน เหมือนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่เพื่อนกระทบ มีปัญหาจากการผลิตที่อาจล้นตลาด ขาดคุณภาพ แต่เราไม่กระทบ สิ่งที่เกิดกับเราคือ การผลิตไม่ทัน และยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สอนคนรุ่นใหม่อย่างไรให้เข้าถึง เข้าใจ ในเกษตรอินทรีย์
พ่อปิยะทัศน์พูดถึงเกษตรอินทรีย์กับรากเหง้าทางวัฒนธรรม กับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของทายาทรุ่นใหม่จะสอดรับกันอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ
          “เกษตรอินทรีย์มันต้องระเบิดจากข้างใน อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง ต้องทุ่มเท ต้องมุ่งมั่น ต้องศรัทธา ในเส้นทางสายนี้ แล้วผลตอบแทนมันจะกลับมาเอง ถ้าทำเกษตรอินทรีย์ตามเทรนด์ กลัวตกยุค แล้วมีความโลภ สักวันเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ถอย คนทำเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นคนที่ขยันเรียนรู้ มากกว่าคนทำเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์เหมือนกับเคมีคือมีความเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ความเหนือกว่าของเกษตรอินทรีย์คือเกษตรอินทรีย์เป็นทั้งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เป็นวิถีดั้งเดิมของเรา ที่เราจัดการมันได้ เราพึ่งพามันได้ ถ้าเป็นเกษตรเคมีเราจัดการมันไม่ได้ทั้งหมด”

อ่านเพิ่มเติมได้ใน
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.2/2561 “ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ”

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
5Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email