ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ ธงชนะ พรหมมิ

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

“คำว่าเกษตรอินทรีย์
คือเกษตรชีวภาพ
เป็นสิ่งมีชีวิตมีจุลินทรีย์
เป็นสัตว์เซลล์เดียว
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
แต่ปุ๋ยเคมีเป็นสาร
ที่ทำลายระบบนิเวศน์ สัตว์
ฉะนั้น มนุษย์ สัตว์ พืช
ถูกทำลายด้วยสารเคมีทั้งหมด
ถ้าเราเอาอินทรีย์
ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว
ที่ขยายพันธ์ด้วยการ
แตกเซลล์ซึ่งจะไปทำหน้าที่
เพื่อไปย่อยอินทรียวัตถุ
แต่พอเจอกับสารเคมีเอาเคมี
ไปใส่มันก็ตายหมด
ก็ไปทำตามๆ กันอีก
ไม่ได้เกิดการเรียนรู้
หรือคิดแตกต่างกันเลย
แล้วแบบนี้จะปลูกพืชให้โตหรือประสบความสำเร็จได้อย่างไร”
คุณธงชนะ พรหมมิ

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-Thong-Chana2.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]คุณธงชนะ พรหมมิ คนปลูกผักตัวจริงที่ประสบผลสำเร็จปลูกผักต้นยักษ์จนโด่งดัง จากหลักการความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยและจุลินทรีย์ จนกลายมาเป็นเจ้าของสิทธิบัตร “น้ำมะพร้าวเทียม” ตัวสร้างกองทัพจุลินทรีย์ ป้องกันโรคพืชและแมลง ลูกหลานเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่องสัจจะธรรมชีวิตกับกลุ่มอโศก
“ก้าวแรกที่เข้าไปอบรมรู้สึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ พบชาวอโศกแต่งกายเหมือนกัน ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน อย่างน้อยขั้นต่ำทุกคนถือศีล 5 ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่แตะต้องสุรา และอบายมุข ใช้ชีวิตแบบสมถะ และทำเกษตรแบบกินเอง จากการอบรม 5 วันในคราวนั้นมันซึมซับจนกลายเป็นจุดพลิกชีวิต เมื่อกลับมาถึงบ้านปฏิวัติตัวเองใหม่หมด หันไปแต่งกายแบบชาวอโศก กินมังสวิรัติ เลิกเลี้ยงสัตว์ ปลูกแต่พืชผักอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นค้นพบว่า แนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้แหละคือแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านสอนอย่างแท้จริง”[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-Thong-Chana1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-Thong-Chana7.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/pluk-phak-Thong-Chana14.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]การปลูกพืชให้สำเร็จเริ่มตั้งแต่การรู้จักอาหารพืชก่อน
ธาตุอาหารหลักของพืช N P K มีหน้าที่อย่างไรบ้าง?
N : ไนโตเจน ทำหน้าที่ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืช ช่วยให้พืชผลิใบสีเขียวแตกยอดงาม เหมือนคนวัยเด็ก
P : ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่สะสมอาหาร ช่วยให้ติดตา ออกดอก ติดผล เหมือนวัยเจริญพันธุ์
K : โพแทสเซียม ทำหน้าที่ให้รสชาติหวานกรอบ
การเรียนรู้จักอาหารพืชคุณธงชนะบอกว่ามันคือพื้นฐานของการพึ่งตนเองได้ในอาชีพเกษตรกรรม ทุกวันนี้คนหันไปซื้อพวกกาก หรือมูลสัตว์ มาทำปุ๋ย แต่กลับไม่ได้เรียนรู้เลยว่าวัตถุดิบที่นำมาทำปุ๋ยเลี้ยงพืชแท้จริงแล้วมาจากไหน ที่สำคัญยังเอามูลสัตว์ไปใส่พืชโดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการหมัก กลับกลายว่ายิ่งซ้ำเติมพืชผัก สร้างโรคและแมลงให้เกิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-justify”]“การที่คุณไปปลูกต้นไม้ไม่รู้คุณค่าของ N P K ค่าตัวไหนให้พลังงานกับพืชตัวไหน ถ้าไม่รู้ เอาใส่สัดส่วนที่ไม่สมดุลกันไปใส่ให้พืชกินก็เหมือนใส่น้ำปลามากเกินไป น้ำตาลมากเกินไป น้ำส้มมากเกินไป มันก็กินไม่ได้ พืชเช่นเดียวกัน คุณใส่ขี้เถ้าแกลบเยอะๆ คือ การใส่ P ลงไปขณะที่พืชกำลังต้องการ N พืชก็เหลือง ออกดอก หยุดการเจริญเติบโตเพราะสะสมอาหาร ตราบใดที่ได้ N มันงามแน่นอน พืชต้องการอาหารทุกชนิดแต่ห้วงเวลาแตกต่างกัน”
[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]น้ำมะพร้าวเทียม (วิธีการสร้างจุลินทรีย์มีชีวิต)
วัสดุ
1.ถังน้ำสำหรับบรรจุน้ำ 30 ลิตร
2.น้ำเปล่า 30 ลิตร
3.รำละเอียด (มีธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะ N 6.3%) 1 กิโลกรัม
4.น้ำตาลรำ (โอวทึ่ง) 1 กิโลกรัม
วิธีทำ
1.เอาน้ำใส่ถัง น้ำตาลเทลงไป ใช้มือคนให้น้ำตาลละลาย ที่ใช้มือสัมผัสเพราะถ้าน้ำตาลเป็นก้อนก็ขยี้ให้ละลาย
2.จากนั้นเอารำละเอียดเทลงไป แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้ละลายน้ำให้หมด
ข้อสังเกต
เป็นวิธีการสร้างจุลินทรีย์ เรามีจุลินทรีย์ 2 ตัว คือ ชนิดที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศ หลังจากหมัก 6 ชั่วโมงขึ้นไปก็จะเริ่มเกิดฟองด้านด้านบนน้ำ ทิ้งไว้ 7 วัน
พอครบ 7 วัน ด้านบนจะเกิดฟองเต็มปากถัง เราเรียกว่า ฮิวมัส ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ชีวิตต้องการอากาศ กินรำเป็นอาหาร เป็นสารอาหารพืช จะเอาไปใช้โดยตรงก็ได้ ฟองเหล่านี้เรียกว่า ขี้ฮิวมัส พวกนอนก้นมีปลายข้าว รำ นอนตะกอนพวกนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ
ประโยชน์
เพื่อเอาไปผสมกับหัวเชื้อทดแทนน้ำมะพร้าวจริง ซึ่งมีราคาแพงกว่า เป็นกระบวนการสร้างจุลินทรีย์มีชีวิตที่จะเอาไปย่อยสลายอินทรียวัตถุในกองปุ๋ย
หากเราเอาน้ำมะพร้าวเทียมมาผสมกับหัวเชื้อ จะเกิดฝ้าขาวอีกชั้น มีขี้ฮิวมัส ส่งลงไปในดินเพื่อไปครองพื้นที่แทนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ เหมือนส่งกองทัพไปรบ กำลังพลเยอะกว่าก็ยึดพื้นที่และชนะ เช่นเดียวกันโรคจากจุลินทรีร้ายเข้ามาไม่ได้ไม่มีพื้นที่อยู่ ต้นไม้เราก็ปราศจากโรค[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_video_player type=”16:9″ src=”https://www.youtube.com/watch?v=K3ADjof5HGY” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_video_player type=”16:9″ src=”www.youtube.com/watch?v=tIdZGqToR1k” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_video_player type=”16:9″ src=”www.youtube.com/watch?v=4BTtzZim86s” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
ฉ.2/2561 “ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/09/2-61-cover-01-1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
20Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email