ฟาร์มลุงเครา ผักยกชั้นในโรงเรือน ทำงานง่าย ประหยัดพื้นที่

“ปลูกผักยกชั้นมันทำงานง่าย ทำงานสะดวก
ประหยัดพื้นที่ ได้พื้นที่ตั้ง 2 ชั้น
ปลูกทั้งชั้นล่างชั้นบน อากาศก็ถ่ายเทดี
เพราะการทำโรงเรือน
เราต้องใช้พื้นที่น้อยให้ได้มูลค่าสูงสุด”

คุณศศิธร จุ้ยนาม หรือคุณแซนดี้
เจ้าของฟาร์มลุงเครา

 

แปลงผักยกชั้น ช่วยให้ทำงานสะดวก

ปลูกผักขายยกกะละมัง

          คุณศศิธร จุ้ยนาม หรือคุณแซนดี้ เจ้าของฟาร์มลุงเครารุ่นที่ 2 เล่าประวัติของฟาร์มให้ฟังว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2520 ที่ดิน 25 ไร่ ค่อยๆ ถูกจัดสรรและปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ทำเกษตรหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มแรกลุงเคราและป้าน้อยผู้เป็นภรรยาช่วยกันทำนาด้วยวิธีการปักดำ ช่วงหลังก็เปลี่ยนมาทำนาหว่าน หลังจากนั้นก็แบ่งพื้นที่มาปลูกผักกระเฉด แปลงผัก แปลงดอกไม้ ตามลำดับ ก่อนจะเลิกทำนาและเริ่มปลูกผักยกร่องเต็มพื้นที่ ในปีพ.ศ.2534 ทั้งปลูกผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหอม พริกเหลือง ขึ้นฉ่าย และผักที่ทำรายได้ให้ดีที่สุดคือ กุยช่าย ซึ่งสร้างรายได้ให้วันละ 5,000-6,000 บาท
ต่อมาในปีพ.ศ.2553 ฟาร์มลุงเคราเริ่มปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ จัดสรรพื้นที่ใหม่ และเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ นั่นคือ มะนาว ที่จะทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี จากการทำมะนาวนอกฤดูและกิ่งพันธุ์ รวมถึงลดต้นทุนด้วยการลดละเลิกการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เริ่มทำสารชีวภัณฑ์ใช้เอง ซึ่งสามารถลดต้นทุนเหลือเพียง 3 ใน 10 ในขณะเดียวกันก็ได้ทำแบรนด์ฟาร์มลุงเคราให้เป็นที่รู้จัก เปิดฟาร์มให้เป็นที่เรียนรู้ดูงานด้านการเกษตร และจัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนทุกเดือน

ปลูกผักในโรงเรือน ทำแปลงยกชั้น ดูแลจัดการง่าย ใช้พื้นที่คุ้มค่า

          เมื่อถึงปี 2555 ฟาร์มลุงเคราได้นำโรงเรือนปลูกผักมาติดตั้งเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากการปลูกผักคะน้า กวางตุ้งบนพื้นดิน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นแปลงผักยกชั้นในปีถัดมา และเปลี่ยนพืชที่ปลูกเป็นผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด และเปลี่ยนมาปลูกพืชผักตัดยอดที่ไม่ต้องปลูกใหม่เมื่อเก็บผลผลิตไปแล้ว เช่น วอเตอร์ เครส ผักกูด อ่อมแซบ เป็นต้น

          นอกจากปลูกผักยกชั้นเป็นแปลงยาวแล้ว ยังใช้โครงแปลงลักษณะเดียวกันนี้ เป็นโครงรองรับกะละมังปลูกผักจากกะละมังเลี้ยงไส้เดือนเก่า และขายผักยกกะละมังๆ ละ 100 บาทให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

จิงจูฉ่าย

อ่อมแซบ / เบญจรงค์ / ตำลึงหวาน

วอเตอร์เครส (ผักเป็ด)

เน้นปลูกผักตัดยอดอายุยืน มีคุณค่าสารอาหารสูง กำหนดราคาเองได้

          การปลูกผักในโรงเรือนที่มีต้นทุนค่าโรงเรือนเป็นหลักแสนบาท ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับชนิดผักที่เลือกมาปลูก เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน ปัจจุบันผักที่ปลูกบนแปลงผักยกชั้นด้านบน ได้แก่ วอเตอร์เครสเขียว วอเตอร์เครสแดง อ่อมแซบหรือตำลึงหวาน จิงจูฉ่าย มีใบบัวบกแซมบ้างในบางแปลง ส่วนแปลงที่ปลูกบนพื้นดินด้านล่างแปลงผักยกชั้น ส่วนใหญ่จะเป็นวอเตอร์เครสสีเขียว มีผักกูดที่หลงอยู่บางต้น เพราะเมื่อคำนวณปริมาณยอดผักกูดที่เก็บได้ต่อปริมาณพื้นที่ ถือว่าได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวอเตอร์ เครส จิงจูฉ่าย และอ่อมแซบ ผักกูดจึงถูกย้ายไปปลูกบริเวณชายน้ำแทน

เน้นปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช ผักโตดี รสชาติอร่อย

          “เราให้ความสำคัญกับดินมาก เรื่องการปรุงดินถึงแม้เป็นดินที่ทำยกร่องแปลง เราก็ต้องปรุงดิน ต้องมีการปลูกปอเทือง ให้โปรตีนในดินจากพืชและจากสัตว์ พออยู่ในแปลงยกแคร่ มันก็ต้องตามมาด้วย มันก็มีจุดพีคใหม่ๆ เช่น เราทำเพื่อปลูกพืชให้ได้ผลผลิตแบบไหน เราก็เลยมีวิธีหลายวิธีปรุงดินในนั้น ปรุงดินให้เหมาะกับพืชใบให้มีรสชาติหวานกรอบ ปรุงดินสำหรับพืชหัว ปลูกเบบี้แครอทให้ได้ เราก็เลยจะมีสูตรปรุงดินขึ้นมาหลากหลายสูตร ใครอยากรู้ต้องมาที่ฟาร์มลุงเครา เราจะมีคลาสสอนให้”

ดินที่ร่วนซุยจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ ช่วยให้ผักเติบโตดี

ด้านล่างแปลงยกชั้น ก็สามารถปลูกผักได้อีก ใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปลูกผักยกชั้น
ฟาร์มลุงเครา

          โครงสร้างของแปลง ใช้ท่อเหล็กเชื่อมติดกัน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 75-80 เซนติเมตร ตัวแปลงปลูกสูง 15-20 เซนติเมตร ซึ่งขนาดและความสูงของแปลงสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละแปลงมีต้นทุนประมาณ 2,000 บาท มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี สิ่งที่ต้องเปลี่ยนบ่อยคือสแลนที่ใช้รองแปลง
          การเตรียมแปลง ใช้สแลนสีดำเป็นอุปกรณ์รองรับวัสดุปลูก ผสมดินกับปุ๋ยหมักสูตรที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก เช่น พืชใบ หรือพืชหัว แปลงผักครึ่งแปลง (ยาว 3 เมตร) ผสมปุ๋ยหมักลงไปคลุกกับดินประมาณ 2 กะละมัง เมื่อปักชำกิ่งพันธุ์แล้ว ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมปุ๋ยหมักคลุมหน้าดินอีกประมาณ 2 กะละมัง เมื่อปลูกใหม่ให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เมื่อผักตั้งตัวได้ให้รดน้ำเพียงวันละครั้ง คลุมสแลนสีดำเหนือแปลงปลูก เพื่อพรางแสงแดด
          การใส่ปุ๋ย หลังจากตัดยอดผัก ให้โรยปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปประมาณ 2 กะละมังต่อครึ่งแปลง ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะช่วยให้ผักแตกรากและแตกยอดใหม่ได้ดีขึ้น จากนั้นรดน้ำวันละครั้ง ผักจะแตกยอดใหม่ให้เก็บเกี่ยวได้อีกหลายรุ่น โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 1½-2 ปี

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.11/2560 “นวัตกรรมปลูกผักยกพื้น”

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email