อันซีนโตเกียว ตึกหุ่นยักษ์รักษ์โลก กับสวนผักลอยฟ้า

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-02-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]หุ่นกันดัมด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

9 สิ่งในแนวคิด Eco & Recycle

1.หลังคาเขียว หรือ Green roof
2.ไฟแสงสว่าง
3.ระบบหมุนเวียนน้ำ
4.ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
5.จอแสดงผลพลังงานแสง อาทิตย์
6.ระบบแลกเปลี่ยนความเย็น และความร้อน
7.วัสดุรีไซเคิล
8.กระจกลดความร้อน
9.สวนเกษตรดาดฟ้า[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-10-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          การจัดสรรพื้นที่ของสวนเกษตรดาดฟ้าแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 50% ของพื้นที่ใช้ปลูกผักของสมาชิก และอีกประมาณ 50% ใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ โดยในส่วนแปลงปลูกผักแบ่งพื้นที่เป็น แปลงผักที่เป็นบล็อคๆ หรือแปลงดินที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไป และส่วนที่เป็นแปลงผักไร้รูปแบบหรือปลูกผักแบบผสมผสาน มีทั้งแปลงผักรูปทรงวงกลม วงรี สี่เหลี่ยมพื้นที่ที่เอาหินหรือไม้มาล้อมรอบเป็นแปลงแล้วแต่สมาชิกผู้เช่าพื้นที่ สำหรับส่วน 50% ของพื้นที่ที่ไม่ใช่แปลงผักนั้นแบ่งออกเป็น พื้นที่เลี้ยงเป็ดและไก่ บ่อเลี้ยงกุ้งเครฟิช (crayfish) แปลงปลูกข้าว พื้นที่เลี้ยงแมลง พื้นที่กองปุ๋ย พื้นที่เตรียมเมล็ดพันธุ์และอนุบาลกล้าผัก พื้นที่สวนผักแบบผสมผสาน และพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจและทำบาร์บีคิวในสวน

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-03-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แปลงปลูกข้าวมีตาข่ายสีฟ้าคลุมโดยรอบ[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-07-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ส่วนของแปลงผักที่แบ่งเป็นบล็อค[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-04-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แปลงปลูกต้นหอมญี่ปุ่น[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-08-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]พื้นที่เตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-06-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แปลงผักที่ปลูกแบบผสมผสาน[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/15-1-09-01-1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]แปลงผักสลัดบนดาดฟ้า[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

          สวนผักดาดฟ้าแห่งนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นหรือ Ministry of the Environment Government of Japan โดยจัดตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า MOTHER EARTH ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ นักแสดง นักร้อง นางแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร มาช่วยกันจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนผักดาดฟ้าแห่งนี้ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรกรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรของโตเกียว หรือ Tokyo University of Agriculture ภายใต้โครงการ “From rooftop garden to revitalized local communities” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและเกษตรกรในท้องถิ่นได้ใช้พื้นที่สวนดาดฟ้าแห่งนี้เป็นเหมือนพื้นที่แสดงผลงาน สินค้าและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นๆ และผู้บริโภค สุดท้ายคือการร่วมมือกับเกษตรกรจากเมืองโอกาวาในเขตไซตามะ (Ogawa, Saitama Prefecture) ซึ่งเป็นเมืองที่รู้จักดีในฐานะเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิควิธีการทำเกษตรจากเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญจากเมืองดังกล่าว ทั้งยังใช้วัตถุดิบในการปลูกผัก เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพและไม้ จากพื้นที่ในเขตนั้นอีกด้วย

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.4/2561
“พลิกชีวิตด้วยการปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย รายได้ดี มีตลาดต้องการ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/4-61cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email