เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ดำรงไว้ซึ่งพืชพื้นถิ่นส่งต่อความหลากหลาย

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-1-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

“มันมีความละเอียดอ่อน เพราะมันมีข้อกำหนด
หรือข้อกฎหมายบางอย่างว่าทำได้ไม่ได้
ก็เลยทำเรื่องไปยังศูนย์วิชาการเพชรบุรี
และที่กรุงเทพฯ ถามไปว่าถ้าคนธรรมดา
จะปลูกผักพื้นบ้านแล้วผลิตเป็นเมล็ดจำหน่ายใสซอง แบบของผักยี่ห้ออื่นที่เห็นตามท้องตลาดได้หรือไม่ เขาก็บอกว่าทำได้ถ้าไม่ใช้เมล็ดพันธ์ุควบคุม”

คุณปิยะวัฒน์ คำมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-4-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          คุณปิยะวัฒน์ คำมูล ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ทดลองเพาะพันธ์ุเมล็ดผักพื้นบ้าน เมื่อได้ผลผลิตจึงแนะนำชาวบ้านที่ต้องการมีรายได้ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอก รวมทั้งหญิงที่ตั้งครรภ์ และที่หลังคลอดที่อยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูก จึงเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนำเมล็ดไปเพาะพันธ์ุ เมื่อเกิดผลผลิตก็รับซื้อคืนเพื่อนำเมล็ดที่ได้ไปตากแห้ง และจำหน่ายที่ร้าน Golden place ทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้ให้กับครอบครัว เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่งของหมู่บ้าน

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-2-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]น้ำเต้าพันธุ์กลม[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-3-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่บรรจุซองเรียบร้อย[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักพื้นบ้านในดง โดยมีสมาชิกผู้ปลูกประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งแต่ละคนได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นก่อนที่จะไปปลูก ในเรื่องจะปลูกผักอะไร ปริมาณของผลผลิต ราคาที่รับซื้อ เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้รับซื้อมีทุนน้อยจึงไม่สามารถให้ปลูกเป็นจำนวนมากได้ ซึ่งแต่ละครอบครัวได้รับการจัดสรรการปลูกอย่างลงตัว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละครอบครัว[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-5-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ฟักข้าวใกล้เก็บได้แล้ว[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-6-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]ค้างถั่วอีโต้แดง[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-7-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]น้ำเต้างาช้าง[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-8-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]เมล็ดพันธุ์ตากแดดก่อนคัด[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

          “ถ้าเทียบกันในเรื่องราคาระหว่างการขายผลผลิตแบบธรรมดา กับราคาที่ขายผลแก่เก็บเมล็ดนั้นแตกต่างกันมาก ซึ่งทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะปลูก อย่างเช่น มะเขือรับซื้อกิโลกรัมละ 50 บาท ถั่วพูซื้อประมาณ 3-4 เมล็ด 1 บาท ชมจันทร์ 3 เมล็ด 1 บาท บวบลูกแห้งลูกละ 10 บาท น้ำเต้าลูกละ 50 บาท กระเจี๊ยบขาว กระเจี๊ยบแดง ฝักละ 5 บาท ถั่วดาวอินคาลูกละ 1 บาท เป็นต้น และสามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นาน 2 ปี แต่เปอร์เซ็นต์การงอกจะลดลง ส่วนเมล็ดพันธ์ที่ขายดีเป็นตระกูลน้ำเต้า”

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/12/59-9-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.4/2561
“พลิกชีวิตด้วยการปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย รายได้ดี มีตลาดต้องการ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/11/4-61cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email