เลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้ออินทรีย์ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-1-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”] 

“ถึงเป็นการเลี้ยงไก่แบบปล่อย
แต่อย่างไรก็ต้องมีโรงเรือนสำหรับไก่กินอาหาร
และน้ำ นอนพักผ่อน และวางไข่ ตลอดจนโรงเรือนก็ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับไก่
อธิบายง่ายๆ คือ ไก่จะอยู่ในคอกตอนกลางคืน ตอนเช้าก็เปิดให้ไก่ออกมาใช้ชีวิตอิสระ
ตามที่มันอยากจะอยู่และอยากจะเป็น
เวลาใดที่ไก่อยากเข้าไปไข่หรือไปกินน้ำและอาหาร มันก็เข้าไปได้ตามความพอใจ”

คุณอำนาจ เรียนสร้อย
เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ทำปศุสัตว์อินทรีย์

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-2-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-3-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ไก่เนื้อ เลี้ยงเป็นรุ่น เพื่อให้มีผลผลิตส่งตลาดต่อเนื่องทุกเดือน โดยมีการจัดการเลี้ยงให้ส่งตลาดได้ 100-150 ตัวต่อเดือน

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ไก่ไข่ เลี้ยงเป็นรุ่น เลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเพื่อให้มีความแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมตั้งแต่เล็ก ปัจจุบันเลี้ยงอยู่ 480-500 ตัว ได้ผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ประมาณ 300 ฟองต่อเดือน

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-4-01-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-5-01-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ที่ให้อาหารและน้ำ แขวนทุ่นให้น้ำแก่ไก่ มีรางสำหรับให้อาหารวางไปตามแนวขอบปูนของคอก

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

พื้นที่ออกไข่ สำหรับไก่ไข่ โดยวางตะกร้าที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดตัวไก่ ปูพื้นตะกร้าด้วยฟางข้าวเพื่อให้ความนุ่มและความอบอุ่น

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-6-01-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-7-01-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

การปล่อยไก่ เมื่อมีการเก็บไข่และให้อาหารและน้ำไก่ในตอนเช้าภายในโรงเรือนแล้ว ผู้เลี้ยงจะเปิดประตูเพื่อให้ไก่ออกไปเดินเล่นออกกำลังและหาอาหารธรรมชาติกินภายนอกโรงเรือน ไก่สามารถเข้าหรือออกโรงเรือนได้ตามที่ต้องการจนถึงช่วงเย็น

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

การจำกัดพื้นที่ไก่ ใช้ตาข่ายไนลอนตาห่างขึงเพื่อจำกัดให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้เลี้ยงต้องการ

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-8-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่

วัตถุดิบ

1. ปลายข้าว 50 กิโลกรัม
2. ข้าวโพด 5 กิโลกรัม
3. รำข้าว 15 กิโลกรัม
4. กากมะพร้าว 13 กิโลกรัม
5. ปลาป่น 5 กิโลกรัม
6. กุ้งป่น 2 กิโลกรัม
7. เกลือ 0.2 กิโลกรัม
8. เปลือกหอย 5 กิโลกรัม
9. หินฝุ่น 2 กิโลกรัม
10. น้ำมันพืช (น้ำมันถั่วเหลือง) 2 กิโลกรัม
11. P21 (โมโนไดแคลเซียมฟอตเฟต) 0.8 กิโลกรัม[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

วิธีการทำ
นำวัตถุดิบทุกอย่างมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยจะมีน้ำหนักรวมจากสูตรประมาณ 100 กิโลกรัม

หมายเหตุ สูตรอาหารสำหรับไก่ไข่ดังกล่าวนี้เป็นสูตรพื้นฐาน ซึ่งจะปรับปริมาณวัตถุดิบที่ให้โปรตีน พลังงาน วิตามิน และเกลือแร่ ไปตามแต่ละช่วงวัยของไก่ไข่

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-9-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

สูตรอาหารสำหรับไก่เนื้อ

วัตถุดิบ
1. ปลายข้าว 50 กิโลกรัม
2. ข้าวโพดโม่ 10 กิโลกรัม
3. รำข้าว 10 กิโลกรัม
4. กากมะพร้าว 15 กิโลกรัม
5. ปลาป่น 5.5 กิโลกรัม
6. หินฝุ่น 0.5 กิโลกรัม
7. น้ำมันพืช (น้ำมันถั่วเหลือง) 2 กิโลกรัม
8. P21 (โมโนไดแคลเซียมฟอตเฟต) 2 กิโลกรัม[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

วิธีการทำ
นำวัตถุดิบทุกอย่างมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยจะมีน้ำหนักรวมจากสูตรประมาณ 100 กิโลกรัม

หมายเหตุ สูตรอาหารสำหรับไก่เนื้อที่แทนคุณฟาร์มใช้จะเป็นสูตรเดียวตลอดรุ่นการเลี้ยง

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-10-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-11-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/p29-12-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]ไข่ไก่อินทรีย์และเนื้อไก่อินทรีย์[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_video_player type=”16:9″ src=”https://www.youtube.com/watch?v=UiGgOYmAR4k” hide_controls=”false” autoplay=”false” no_container=”false” preload=”none” advanced_controls=”false” muted=”false” loop=”false” poster=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.3/2561
“ต้นแบบ เลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้ออินทรีย์”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/10/3-61-cover-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email