โรงเพาะเห็ดควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

          การเพาะเห็ดที่ใช้โรงเรือนเพาะเห็ดแบบชั่วคราวทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบจาก หรือแฝก แม้จะลงทุนต่ำแต่ก็มีอายุการใช้งานสั้น ใช้ได้เพียง 2-3 ปี เป็นที่อาศัยของมอดและแมลง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาโรงเรือนแบบถาวรขนาด 6×8 เมตร มีลักษณะเป็นโครงหลังคาเหล็กทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้อง พื้นและเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างปิดทึบด้วยแผ่นพลาสติกและซาแรน พื้นคอนกรีตสะดวกในการทำความสะอาดและเข้าไปจัดการด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค เป็นขนาดที่เหมาะสมในการลงทุนสามารถจุก้อนเชื้อเห็ดได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ก้อน และได้ออกแบบระบบต่างๆ เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน เช่น เปิดจั่วด้านหน้าและด้านหลังโรงเรือน เพื่อระบายความร้อนใต้หลังคา ใช้แผ่นพลาสติกร่วมกับซาแรนช่วยเก็บความชื้นในโรงเรือนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบพ่นฝอยภายในโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นที่ควบคุมการทำงานด้วยชุดตรวจจับสัญญาณ (เซ็นเซอร์) และระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่ให้ต่ำกว่า 70% และติดตั้งระบบมินิสปริงเกลอร์รดน้ำบนหลังคาโรงเรือน ซึ่งทำงานพร้อมกับระบบพ่นฝอยอัตโนมัติในโรงเรือน โดยใช้ปั๊มน้ำตัวเดียวกัน โดยใช้ปั๊มน้ำขนาด 0.5 แรงม้า แรงดัน 1.5 บาร์

โรงเรือนเพาะเห็ดที่เป็นที่นิยม

          จากการสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางรมใน จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ รวม 4 รายสามารถสรุปได้ดังนี้
          1. ลักษณะโครงหลังคาโรงเรือนเป็นหลังคาทรงจั่วและหลังคาทรงจั่วสองชั้น
          2. ขนาดโรงเรือน 4×6 เมตร เป็นขนาดเล็กสุด หรือทำเลียนแบบกันมา เช่น ขนาด 6×12 เมตร
          3. วิธีวางก้อนเชื้อเห็ดมีหลายแบบ เช่น แบบตัวเอ แบบชั้นวาง และแบบแขวน 
          4. ระบบให้น้ำเห็ด มีการรดน้ำภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความชิ้นภายในโรงเรือนและความชุ่มชื้นให้ดอกเห็ด วันละ 1-3 ครั้ง ตามสภาพอากาศ วิธีรดน้ำเห็ดมีแบบใช้สายยาง และใช้หัวพ่นฝอย

การออกแบบและสร้างโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางรม

           สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร สรุปแนวทางออกแบบโรงเรือนได้ดังนี้
          1. โรงเรือนหลังคาแบบจั่ว เป็นรูปแบบของโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางรมที่เกษตรกรนิยมสร้างมากที่สุด
          2. ขนาดโรงเรือน 4×6 เมตร เป็นขนาดเล็กสุดที่เกษตรกรใช้
          3. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างแข็งแรงและทนทาน มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี คือ เสาคอนกรีต โครงเหล็ก หลังคากระเบื้อง ด้านข้างปิดด้วยตาข่ายพรางแสง
          4. พื้นโรงเรือนเป็นคอนกรีต ซึ่งไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรค เพราะทำความสะอาดง่ายและสะดวกในการจัดการต่างๆ ภายในโรงเรือน
          5. วางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวน มีการระบายอากาศได้ดีกว่าแบบตัวเอและแบบชั้นวาง ทำความสะอาดพื้นได้ง่ายและในขนาดโรงเรือนที่เท่ากันแบบแขวนจะใส่ก้อนเชื้อเห็ดได้มากกว่า

โรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางรม 4x6 เมตร

โรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางรม 6x8 เมตร

ติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน

          1.เปิดจั่วด้านหน้าและด้านหลังโรงเรือน เพื่อให้อากาศร้อนใต้หลังคาระบายออก
          2. มุงตาข่ายพรางแสงใต้คาน เพื่อป้องกันความร้อนจากใต้หลังคาแผ่ลงมาและป้องกันความชื้นออกจากโรงเรือน
          3. ด้านข้างโรงเรือนปิด 3 ชั้น ด้วยตาข่ายพรางแสงสีดำ 50% พลาสติกใสหนา 150 ไมครอน และ ตาข่ายพรางแสงสีดำ 50% เพื่อเก็บความชื้นในโรงเรือนและป้องกันพลาสติกขาด

          4. ติดตั้งระบบพ่นฝอย เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
          5. ติดตั้งระบบมินิสปริงเกลอร์บนหลังคา เพื่อลดความร้อนบนหลังค

เปิดจั่วด้านหน้าและด้านหลังโรงเรือน

มุงตาข่ายพรางแสงใต้คานหลังคาเพื่อป้องกันความร้อนจากใต้หลังคา

โรงเรือนหลังคาทรงจั่ว

วิธีวางก้อนเชื้อเห็ดแบบตัวเอ

วิธีวางก้อนเชื้อเห็ดแบบชั้นวาง

วิธีวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวน

ด้านข้างปิด 3 ชั้น ปิดด้วยตาข่ายพรางแสง พลาสติกใส และตาข่ายพรางแสง

ระบบควบคุมแบบที่ 1 แบบนาฬิกา

ระบบควบคุมแบบที่ 2 แบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ระบบควบคุมแบบที่ 3 แบบนาฬิการ่วมกับควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.5/2561 “เพาะเห็ดแบบมืออาชีพด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ”

 
 
กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email