โรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ ควบคุมความชื้นคงที่ เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น

 
  • Edit

“การเพาะโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ พบว่า
ผลผลิตจากการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ได้ผลผลิตที่มากกว่า จาก 65 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 90 กิโลกรัม คิดเป็น 38.46 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจากผลผลิตที่เพิ่มมาขึ้นทำให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 3,000 บาท ต่อ 1 โรงเพาะ”

อาจารย์กิตติพงษ์ นวลใย
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          อาจารย์กิตติพงษ์ นวลใย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ คุณณัฐธิวุฒิ พุดเดช นักศึกษา พร้อมกับทีมนักศึกษาที่ช่วยกันคิดค้นวิธีการทำโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ นอกจากความรู้และทักษะที่ได้รับแล้ว คือช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีเวลาเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการบวกที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีระหว่างเทคโนโลยีกับการเกษตร

ลักษณะของโรงเรือน

          โรงเรือนมีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร โดยที่มีชั้นวางทลายปาล์ม 2 ชั้นแต่ละชั้น มี 3 ช่องวาง ตัวชั้นสูง 130 เซนติเมตร แต่ละช่องห่างกัน 50 เซนติเมตร ผนังใช้เป็นผ้าบลูชีท (Blue Sheet) และมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ และ ความชื้น จะอยู่ภายในกระเปาะเพื่อป้องกันการอ่านค่าที่ผิดพลาดจากละอองน้ำที่ควบแน่นภายในโรงเรือน

          “โรงเรือนที่ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติจะมีการรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในค่าที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเห็ดได้ตลอดเวลา คือ 32-38 องศาเซลเซียสแต่อย่างใดก็ตามเมื่ออุณหภูมิภายนอกมีค่าสูงจะสามารถถ่ายเทความร้อนผ่านผ้าใบบลูชีทฉนวนห่อหุ้มโรงเรือนปิด ทำให้ในบางช่วงเวลาอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ที่ 35 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาสั้นๆ”

ลักษณะของระบบควบคุม

          “ส่วนการประมวลผลจะนำข้อมูลมาประมวลผลให้กับคำสั่งที่ได้ทำการเขียนไว้ หากค่าของอุณหภูมิและความชื้นมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้กำหนดไว้ระบบควบคุมก็จะสั่งการให้ พัดลม และปั้มหัวพ่นหมอกซึ่งมีการติดตั้งทั้งหมด 19 จุด ทำงานโดยอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมในการเพาะเห็ดฟางควรอยู่ระหว่าง 32-38 องศาเซลเซียส และย้อนกลับไปตรวจสอบอีกครั้งภายใน Loop ของคำสั่งจนกว่าค่าของอุณหภูมิและความชื้นจะเข้าสู่ค่าที่ได้กำหนดไว้”

          “การเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือนแบบปกติ โดยบันทึกข้อมูลของการวัดลงใน Memory Card (SD-Card) ซึ่งบันทึกค่าตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีการสุ่มเก็บค่าทุก 30 นาที เริ่มจาก 00.12 น. ถึง 23.42 น. ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 42.40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 28.40 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 33.95 องศาเซลเซียส ความชื้น 99.90% คงที่ตลอดเวลา และสำหรับการเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นของโรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ได้ทำการเก็บค่าทุก 30 นาที โดยอุณหภูมิสูงสุดมีค่าเท่ากับ 37.30 องศาเซลเซียส และต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 25.60 องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ 31.10 องศาเซลเซียสความชื้น 99.90% คงที่ตลอดเวลา“

ชั้นวางทำด้วยไม้ไผ่

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.5/2561 “เพาะเห็ดแบบมืออาชีพด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ”

 
 
กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email