ปลูกเมล่อน ระบบน้ำหยดแบบประณีต ประหยัดน้ำ ให้ผลตอบแทนสูง

ปลูกเมล่อน ระบบน้ำหยดแบบประณีต ประหยัดน้ำ ให้ผลตอบแทนสูง

คุณกฤษฎิ์ พรหมทอง เจ้าของสวนกฤษฎิ์สมัย เมล่อนเป็นพืชประจำถิ่นเขตร้อนที่มีต้…

Read More

เทคนิคในสวนผัก:ปุ๋ยกากถั่วเหลืองและการไล่เพลี้ยแป้ง

เทคนิคในสวนผัก:ปุ๋ยกากถั่วเหลืองและการไล่เพลี้ยแป้ง

นำกากถั่วเหลืองที่ใช้ทำน้ำเต้าหู้ มาคลุกกับขี้วัวและดิน สัดส่วนตามความเหมาะ…

Read More

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

ณัฐภูมิ สุดแก้ว     เมื่อทราบเช่นนี้อาจเกิดความรู้สึกเสียดายแก๊สชีวมวลที่เก…

Read More
1 2 3