โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

ณัฐภูมิ สุดแก้ว         เพราะรู้ว่าการประหยัดเป็นเรื่องดี การพึ่งตนเองในเรื…

Read More