โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

ณัฐภูมิ สุดแก้ว         เพราะรู้ว่าการประหยัดเป็นเรื่องดี การพึ่งตนเองในเรื…

Read More

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

ณัฐภูมิ สุดแก้ว     เมื่อทราบเช่นนี้อาจเกิดความรู้สึกเสียดายแก๊สชีวมวลที่เก…

Read More
1 2