ทำเกษตรผสมผสานและสร้างสรรค์ พื้นที่ครึ่งไร่ได้เงินปีละแสน

ทำเกษตรผสมผสานและสร้างสรรค์ พื้นที่ครึ่งไร่ได้เงินปีละแสน

ที่จริงผมมีวิธีการที่หลากหลาย แทนที่เราจะมาขายพืชผักอย่างเดียว เราสามารถขาย…

Read More

ปลูกเมล่อน ระบบน้ำหยดแบบประณีต ประหยัดน้ำ ให้ผลตอบแทนสูง

ปลูกเมล่อน ระบบน้ำหยดแบบประณีต ประหยัดน้ำ ให้ผลตอบแทนสูง

คุณกฤษฎิ์ พรหมทอง เจ้าของสวนกฤษฎิ์สมัย เมล่อนเป็นพืชประจำถิ่นเขตร้อนที่มีต้…

Read More

โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

โซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าแบบ Grid Tie ขุมพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ลดรายจ่ายค่าไฟรายเดือน

ณัฐภูมิ สุดแก้ว         เพราะรู้ว่าการประหยัดเป็นเรื่องดี การพึ่งตนเองในเรื…

Read More

เทคนิคในสวนผัก:ปุ๋ยกากถั่วเหลืองและการไล่เพลี้ยแป้ง

เทคนิคในสวนผัก:ปุ๋ยกากถั่วเหลืองและการไล่เพลี้ยแป้ง

นำกากถั่วเหลืองที่ใช้ทำน้ำเต้าหู้ มาคลุกกับขี้วัวและดิน สัดส่วนตามความเหมาะ…

Read More

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

เตาผลิตแก๊สชีวมวล และไบโอชาร์ 2 in 1 เทคโนโลยีเกษตรและพลังงานคู่ครัวเรือนเกษตรกร

ณัฐภูมิ สุดแก้ว     เมื่อทราบเช่นนี้อาจเกิดความรู้สึกเสียดายแก๊สชีวมวลที่เก…

Read More
1 2 3 4