บ้านกินแดด โซลาร์เซลล์ 1 แผ่น แบตเตอรี่ 1 ลูก ในบ้าน 1 หลัง

บ้านกินแดด โซลาร์เซลล์ 1 แผ่น แบตเตอรี่ 1 ลูก ในบ้าน 1 หลัง

“บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ออกแบบและทำให้เห็นว่าใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด แต่อยู่ได้…

Read More

ระบบ Solar PV Rooftop บนหลังคา ผลิตไฟฟ้าขาย สร้างรายได้รายเดือน หลังแรกในประเทศไทย

ระบบ Solar PV Rooftop บนหลังคา ผลิตไฟฟ้าขาย สร้างรายได้รายเดือน หลังแรกในประเทศไทย

ณัฐภูมิ สุดแก้ว      ความต้องการพึ่งตนเองในเรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซลาร์…

Read More
1 2 3 4