เล่าสู่กันฟัง3/2561″ความทันสมัยของตำราการเลี้ยงไก่เมื่อ 80 ปีที่แล้ว”

เล่าสู่กันฟัง/คมสัน หุตะแพทย์           การเลี้ยงไก่ทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อแบ…

Read More

เล่าสู่กันฟัง1/2561 “การกลายพันธุ์ของเกษตรกรรมธรรมชาติ เป็น Smart Book”

เล่าสู่กันฟัง/คมสัน หุตะแพทย์ การกลายพันธุ์ของเกษตรกรรมธรรมชาติ เป็น Smart …

Read More