เลี้ยงปูนาในกระบะพลาสติก

“ปูออกหากินตอนกลางคืน เวลาเราให้อาหาร เราจึงต้องให้ตอนเย็น แล้วก็ให้เพียงม้ือเดียว แต่ที่สําาคัญคือ ห้ามมีอะไรไปรบกวนในช่วงที่ปูไข่ ไม่เช่นนั้นปูจะสลัดไข่ท้ิงทันที แล้วก็หาวัสดุอะไรก็ได้ไปครอบ หรือให้เป็นที่กําาบัง จนเมื่อตะปิ้งของปูเริ่มออก มีสีคลํา้า ก็เอามาแกว่งนํา้าให้ไข่หลุดออก แล้วแยกแม่ปูออกไป จากน้ันก็ปล่อยไข่ปูไว้ จนแตกออกเป็นลูกปู”

คุณสุธิดา สุขวิเศษ
เจ้าของฟาร์ดาฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงปูนา ผู้บุกเบิกการเลี้ยงปูนาคนแรกๆ

คัดแยกลูกปูอายุ 2 เดือน

ปูนาสายพันธุ์พระเทพ

มีอะไรแตกใส่เข้าไปได้เลย

ปูนาแอบซ่อนตัวตอนกลางวัน

อุปกรณ์ใช้ทำบ้านปูนา

ถาดไข่ ใช้ทำบ้านปูนาได้

สูตรอาหารลูกปูนา

ส่วนผสม
1.ปลาย่าง (ปลาอะไรก็ได้)

2.รําข้าวหอมนิล

3.อาหารปลาดุก

4.กุ้งทะเลแห้ง 2-3 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1⁄2 ส่วน

วิธีทํา
นําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันแล้วตําให้ละเอียดเป็นผงใสภ่าชนะเก็บไว้ในท่ีร่ม

วิธีให้อาหาร
ให้เพียงม้ือเดียวในช่วงเวลาตอนเย็น โดยให้เพียงหยิบนิ้ว (นิ้วโป้งและนิ้วชี้) โรยให้ทั่วๆ ภาชนะเลี้ยง (ภาชนะเลี้ยง ขนาด 12 นิ้ว)

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ใน

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 1/2561

“เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงปูนา แมลงดานา ในถังพลาสติก ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email