DIY ชุดไฟแอลอีดี สำหรับปลูกผักในที่ร่ม

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

DIY ชุดไฟแอลอีดี สำหรับปลูกผักในที่ร่ม

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy00-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy1-copy-1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy2-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

การประดิษฐ์ชุดไฟแอลอีดีสำหรับส่องสว่างให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงอาศัยความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อย ผสานกับความสามารถทางช่างที่ไม่มากมาย ยิ่งต้นทุนหลอดแอลอีดีรูปแบบต่างๆ มีราคาถูกลง หาซื้อได้ง่าย เราสามารถประดิษฐ์ชุดไฟแอลอีดีสำหรับปลูกพืชขึ้นมาใช้งานได้ด้วยตนเอง ชุดไฟจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลอดไฟแอลอีดีที่ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้ ซึ่งควรมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสีของแสงที่ใช้ ช่วงความยาวคลื่น ค่าการส่องสว่างของแสง พืชจึงจะตอบสนอง เกิดการสังเคราะห์แสง และเจริญเติบโตได้ทัดเทียมการได้รับแสงจากธรรมชาติ ชุดไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับการปลูกพืชได้หลากหลาย ทั้งการปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชในภาชนะปลูก การเพราะกล้าในถาด ไปจนถึงเพาะเมล็ดเลยทีเดียว

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ชุดแสง LED ปลูกผัก จากชั้นวางรองเท้า

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”false” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

วัสดุและอุปกรณ์

1.โครงสร้าง ชั้นวางรองเท้าขนาด 33.5 x 83.5 x 41 ซม.
2.ชุดไฟส่องสว่าง หลอดแอลอีดีแบบเส้น (LED STRIP) ขนาดกำลังไฟฟ้า 72 วัตต์

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”thumbnail” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy3-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

แบบที่ (1) หลอดแอลอีดีชนิดแสงขาว รุ่น 5630 ชนิด Daylight ขนาด 12 วัตต์ต่อเมตร ความยาว 1 เมตรต่อเส้น จำนวน 5 เส้น หลอดแอลอีดีรวม 300 ดวง ค่าการส่องสว่าง 1,000 ลูเมนต่อเมตร อุณหภูมิแสง 5,000-5,500 เคลวิน ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ กินกระแส 1.2 แอมแปร์ต่อเมตร

[/cs_text][cs_text]

แบบที่ (2) หลอดแอลอีดีชนิดสี รุ่น 5050 กันน้ำขนาด 14.4 วัตต์ต่อเมตรใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ กินกระแส 1.2 แอมป์ต่อเมตร มีจำนวนหลอด 60 หลอดต่อเมตร แสงสีแดง ความยาวคลื่น 620-630 นาโนเมตร ค่าการส่องสว่างประมาณ 190 ลูเมนต่อเมตร ยาวเส้นละ 1 เมตร จำนวน 3 เส้น หลอดแอลอีดีรวม 180 ดวง และแสงสีน้ำเงิน ความยาวคลื่น 455-470 นาโนเมตร ค่าการส่องสว่างประมาณ 150 ลูเมนต่อเมตร ความยาวเส้นละ 1 เมตร จำนวน 2 เส้น

[/cs_text][cs_text]

3.ชุดระบายความร้อน (Heat Sink) แบบรางขนาดความยาว 1 เมตร จำนวน 5 ราง พร้อมฝาครอบพลาสติกใสและหัวปิด

4.สายไฟเชื่อมต่อ สายไฟดำ-แดง แบบหนีบ(Connector 2 pin) จำนวน 5 ชุด (กรณีใช้การหนีบ) หรือสายดำ-แดง จำนวน 4-5 ชุด (กรณีใช้วิธีบัดกรี)

5.แหล่งจ่ายไฟ
แบบที่ (1) เพาเวอร์ซัพพลาย(Power supply) หรือชุดวงจรขับหลอดแอลอีดี (LED Driver) ขนาดแรงดัน 12 โวลต์ จ่ายกระแส 6 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด
แบบที่ (2) แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-left”]

วิธีการทำ

ประกอบชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมติดตั้งชุดไฟแอลอีดี ตัดม้วนไฟแอลอีดีเป็นเส้นๆ ละ 1 เมตร จำนวน 5 เส้น ลอกแถบสติ๊กเกอร์ออกและติดไปตามแนวยาวของซิงด์ระบายความร้อน จากนั้นบัดกรีเชื่อมต่อแอลอีดีเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่งแบบขนาน (ขั้ว + ต่อขั้ว +ขั้ว – ต่อขั้ว – โดยเชื่อมกันด้านในด้านหนึ่งของชุดหลอดแอลอีดีเพื่อง่ายต่อการประกอบกับโครงสร้าง) หรือใช้ตัวเชื่อมไฟแอลอีดีแบบหนีบก็ได้ เสร็จแล้วให้ติดฝาครอบใสกันน้ำและฝาครอบ (กรณีเป็นแอลอีดีแบบเส้นที่ไม่ได้กันน้ำ) นำชุดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้งซิงค์ระบายความร้อนแล้วไปประกอบกับโครงชั้นวางลองเท้าโดยใช้ตัวหนีบหรือเคเบิลไทล์มายึดให้เข้ากับโครง เชื่อมต่อสายไฟขั้วบวกและลบกับเพาเวอร์ซัพพลายหรือแบตเตอรี่และทดลองเปิดไฟดู

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy5-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy6-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy7-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy8-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

ศักยภาพ
ค่าความส่องสว่างของชุดไฟเมื่อทำการวัดในที่มืด
แสงขาว วัดชิดหลอดได้ 10,500 – 7,200 ลักซ์ วัดห่าง 10 ซม. ได้ 2,500 – 2,000 ลักซ์ และวัดห่าง 20 ซม.ได้ 1,800 – 1,500 ลักซ์
แสงสีแดงผสมน้ำเงิน วัดชิดหลอดสีแดงได้ 3,900 – 2,200 ลักซ์ วัดชิดหลอดสีน้ำเงินได้ 400-300 ลักซ์ วัดห่าง 10 ซม.ได้ 500-400 ลักซ์ วัดห่าง 20 ซม.ได้ 400-300 ลักซ์

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

วิธีการใช้งาน
นำถาดเพาะกล้าหรือตะกร้าเพาะเมล็ดมาวางไว้บนโครงเหล็กด้านล่าง ในขณะที่ชุดแอลอีดีส่องสว่างอยู่ที่โครงเหล็กด้านบน นำชุดแสง LED ปลูกพืชจากชั้นวางรองเท้าไปจัดวางไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในบ้านพักอาศัยหรืออาคาร
หมายเหตุ ในกรณีมีแสงสว่างส่องถึงในเวลากลางวันก็ใช้แสงธรรมชาติ ในเวลากลางคืนจึงเปิดไฟแอลอีดี หากพื้นที่ติดตั้งไม่มีแสงสว่างส่องถึงจะเปิดไฟแอลอีดีตลอดเวลา

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy46-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/05/diy10-copy.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2017/07/4-59-cover-011.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 2795118
หรือสนใจสมัครสมาชิก ค่าสมาชิก 1 ปี 650 บาท 2 ปี 1,300 บาท
วิธีการชำระเงิน
* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน (สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย
ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)
* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email