เลี้ยงกุ้งฝอยแบบชีวภาพในนาข้าว เพิ่มอาหารและรายได้ในนาอินทรีย์

เราต้องทำข้าวพอเพียง คือทำอะไรก็ต้องทำโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต เราไม่ซื้อปุ๋ยไม่ซื้อยา ไม่ใช้ยา เราเน้นทำเอง ใส่ปุ๋ยน้อยแต่บ่อยครั้ง แมลงไม่มา คือเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างมาใช้ในการทำนาจึงจะไปรอดลุงขวัญ รักษาพันธ์ หรือลุงขวัญ

ลุงขวัญชัย รักษาพันธ์ หรือลุง ขวัญ ปราชญ์เกษตร วัย 70 ปี ซึ่งจบ การศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และอยู่ในวงการเกษตร อินทรีย์มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี เป็นผู้ที่ริเริ่มการทํานาอินทรีย์ในเขต ตําบลเทพราชย์ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเป็นผู้ทดลองการทํา นาโดยใส่ปุ๋ยต้นข้าวครั้งละน้อยๆ แต่ บ่อยครั้ง เพื่อป้องกันและลดปัญหา แมลงศัตรูพืชจนประสบความสําเร็จ ได้ ปรับเปลี่ยนจากการทํานาอินทรีย์บน เนื้อที่35ไร่100เปอร์เซ็นต์มา เป็นการเลี้ยงกุ้งฝอย กุ้งขาว และปลา นิลในนาข้าว ในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ

บ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้งของลุงขวัญ ซึ่งมีเนื้อที่ 35 ไร่

ยอสำหรับใช้ดูอหาร ดูลูกกุ้ง และเช็คการกินอาหารของกุ้ง

พี่แจ๊คลูกศิษย์ลุงขวัญกำลังยกยอเพื่อดูอาหาร ดูลูกกุ้ง และเช็คการกินอาหารของกุ้ง

ลุงอ้วนกำลังเทกุ้งฝอยออกมาจากที่ดักกุ้ง

อาหารกุ้งสำหรับล่อกุ้งฝอยในที่ดักจับ

กุ้งก้ามกรามและกุ้งฝอยในยอของลุงทบ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ใน วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 1/2561

” เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงปูนา แมลงดานาในถังพลาสติก ”

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
8Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email