การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์

Related Post

ฉบับที่ 6/2560 การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์

เรื่องประจำฉบับ

  • การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์
  • มหาชีวาลัยอีสานพลังงานทดแทน สวนวนเกษตรเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าเกื้อกูลวิถีเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์แบบประยุกต์
  • โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนทางเลือก เกษตรทางเลือกพลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ระบบไฟฟ้า DC แรงดันปานกลาง-สูง

พิเศษจากปก

  • โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ควบคุมการใช้น้ำ พ่นหมอก ปรับอุณหภูมิความชื้น แสงกว่าง ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต
  • โรงเพาะเห็ดอินทรียื 4.0 ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ควบคุมและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น

เกษตรปลอดสารเคมี

  • เกษตรเมืองกลางกรุงเบอร์ลิน สวนผักอินทรีย์ อาหารออร์แกนิค สิทธิพลเมืองและการผสานวัฒนธรรม

ข้อมูลวารสาร
ราคาปก : 65บาท
ราคาสมาชิก : 58บาท
รายละเอียดของวารสาร ISSN : 1905-5080
จำนวน: 68หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69นิ้ว
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ, สี่สี 16หน้า
ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน
หน่วย : เล่ม

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email