ข้าวนอกนา นวัตกรรมการปลูกข้าวแนวใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Related Post

ผู้เขียน: สรานนท์ ใยบำรุง/ณัฐภูมิ สุดแก้ว/คมสัน หุตะแพทย์/ปรียชยา คล้ายทวน/

นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์

ราคาปก: 100 บาท

ราคาสมาชิก: 90 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-616-7810-08-9

จำนวน: 106 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี8 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “ข้าวนอกนา นวัตกรรมการปลูกข้าวแนวใหม่” เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ไม่ใช้เคมี ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งการส่งเสริมพึ่งตนเองให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทสามารถปลูกข้าวกินเองได้

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email