คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด-ปั้นเม็ด (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Related Post

ผู้เขียน: ดร.มงคล ต๊ะอุ่น/ สมบูรณ์ ประภาพรรณพงษ์/ เชาว์วัช หนูทอง/

ณัฐภูมิ สุดแก้ว

ราคาปก: 90 บาท

ราคาสมาชิก: 80 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-974-04-1592-3

จำนวน: 100 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี4 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปั้นเม็ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบเครื่องสำหรับอัดเม็ดหรือการปั้นเม็ดใช้เครื่องที่ราคาไม่แพงหลากหลายรูปแบบแต่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานผลิตขึ้นเพื่อใช้เองในชุมชนช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวหรือทำเพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email