ชุมชนพลังงานพึ่งตนเอง

Related Post

ฉบับที่ 10/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

• ชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงาน

ชุมชนต้นแบบ ECOVILLAGE เกษตรกรรมคาร์บอนต่ำเลี้ยงคน พลังงาน

ทางเลือกเลี้ยงชุมชน

• ชุมชนพลังงานแก๊สชีวภาพ พลังแก๊สขี้มูลไหล เปลวไฟพุ่งแรง พึ่งพาตน

เองด้านการหุงต้ม

 

เกษตรปลอดสารเคมี

เกษตรเมือง : Happy City Farm ฟาร์มผักใกล้บ้าน ครบวงจร เรื่องเกษตรใน

เมือง

 

พลังงาน

พลังงานชุมชน : โมเดลชุมชนพลังงานชีวมวล ผลิตไฟฟ้า สร้างเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยชีวมวล

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email