นวัตกรรมจักรยานประดิษฐ์ ทุ่นแรง ประหยัดพลังงาน สารพัดประโยชน์

Related Post

ผู้เขียน: ณัฐภูมิ สุดแก้ว

ราคาปก: 110 บาท

ราคาสมาชิก: 100 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-616-7810-03-4

จำนวน: 120 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 8 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

แรงงานคนเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก 1 แรงคนมีค่า 1 ใน 10 ของแรงม้า เมื่อนำไปใช้งาน จึงสร้างแรงได้ไม่มาก เราจึงต้องมีเครื่องทุ่นแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงคน นวัตกรรมจักรยานประดิษฐ์ใช้หลักการของเทคโนโลยีวงล้อ เพื่อช่วยทดรอบและทดแรง นำแรงที่ได้นั้นไปใช้กับกลไกอื่น เพื่อให้เกิดงานตามที่ต้องการ เช่น ใชเในการสูบน้ำ สีข้าว ปั่นไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย จักรยานประดิษฐ์เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างง่ายที่สร้างขึ้นได้เอง ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ต้นทุนต่ำ หากมีการออกแบบที่ดี การสร้างอย่างประณีต ก็จะได้จักรยานประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง ดังตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ทั้งระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย จนถึงช่างระดับชาวบ้านที่สรรค์สรา้งจักรยานประดิษฐ์หลาหลายรูปแบบ สารพัดประโยชน์ ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้ว

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email