นวัตกรรมทำเกษตรน้ำน้อย จัดการน้ำในแปลงเกษตรหน้าแล้ง

Related Post

ฉบับที่ 2/2560 นวัตกรรมทำเกษตรน้ำน้อย จัดการน้ำในแปลงเกษตรหน้าแล้ง

เรื่องประจำฉบับ

  • โคก หนอง นา ในพื้นที่ขนาดเล็ก จัดการน้ำ หยุดท่วม หยุดแล้ง ทำเกษตรอย่างยั่งยืน
  • การทำเกษตรน้ำน้อย จัดการน้ำในแปลงเกษตรหน้าแล้ง ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
  • ระบบฟาร์มเลี้ยงเป็ดอัตโนมัติ เลี้ยงเป็ดโดยไม่ต้องมีบ่อน้ำ ทำฟาร์มเลี้ยงเป็ด ควบคู่กับทำงานประจำ
  • การปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ ด้วยระบบน้ำหยดพลังงานโซลาร์เซลล์
  • พักปลูกข้าว หันมาปลูกผักอินทรีย์หน้าแล้งมีอาหาร สร้างรายได้ระหว่างรอหน้าฝน

เกษตรปลอดสารเคมี

  • รถปักดำกล้าข้าวเดินตามขนาดเล็ก ประยุกต์ต้นกำลังรถพรวนดิน ออกแบบกลไก ขับภาระงานใหม่
  • Trust Food Good Truck คาราวานอาหารปลอดสารเคมี

พลังงาน

  • นวัตกรรมเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนาหว่าน แหวกร่องทางเดิน ฉีดพ่น หยดสารเทคโนโลยีทำนาแบบ 3 in 1

ข้อมูลวารสาร
ราคาปก : 65บาท
ราคาสมาชิก : 58บาท
รายละเอียดของวารสาร ISSN : 1905-5080
จำนวน: 76หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69นิ้ว
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ, สี่สี 16หน้า
ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน
หน่วย : เล่ม

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email