นวัตกรรมปลูกพืชผักในที่ร่ม ด้วยแสงจากหลอด LED

Related Post

ฉบับที่ 4/2559

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน : 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์ : เขียว เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์ : สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย : เล่ม

 

พิเศษจากปก

  • DIY ชุดไฟแอลอีดี สำหรับปลูกผักในที่ร่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

• นวัตกรรมปลูกพืชผักในที่ร่ม ด้วยแสงจากหลอด LED

• การให้แสงพืชโดยใช้หลอดไฟ LEDในการปลูกพืชผักในอาคาร

กระโจมพลังงานแสง ปลูกผักสลัดไร้ดินด้วยแสงเทียม

• ศักยภาพแสงประดิษฐ์สำหรับปลูกพืชในอาคาร

ปลูกพืชด้วยแสง LED สไตล์ Smart Farming

• หลักแนวคิดการใช้งานและการออกแบบแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี

(LED) สำหรับการปลูกต้นไม้

 

เกษตรปลอดสาร

เกษตรยั่งยืน : แนวทางการใช้น้ำหมักชีวภาพ ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ต้นทุนต่ำ

 

พลังงาน

พลังงานทดแทน : การใช้แสงหลอด LED เลี้ยงสาหร่ายน้ำมันเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตในปฏิกรณ์แนวตั้ง

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
5Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email