ปลูกข้าวไร่ทางเลือกชาวนาในภาวะแห้งแล้ง

Related Post

ฉบับที่ 4/2556

ราคาปก: 60

ราคาสมาชิก: 54 บาท

รายละเอียดของวารสาร

SSN : 1905-5080

จำนวน: 84 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เรื่องประจำฉบับ

ปลูกข้าวไร่ ทางเลือกชาวนาในภาวะแห้งแล้ง
ข้าวไร่ (Upland Rice) พันธุ์ข้าวเพื่ออนาคต ทางรอดในสภาวะโลกร้อน
ข้าวไร่บนพื้นที่สูง ข้า่วภูเขาหลากสายพันธุ์ที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอด
เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยการคัดพันธุ์ กระบวนการวิจัยข้าวไร่แบบมีสวนร่วมบนพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ข้าวไร่สายพันธุ์สำรองเลีั้ยงชีพ แหล่งรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่ ต่อยอดงานวิจัยบริบทภาคอีสาน
สืบสานข้าวไร่ปักษ์ใต้ สร้างความมั่งคงทางอาหารในดินแดนด้ามขวาน

พิเศษจากปก

ร้านศูนย์บาท ใช้ขยะแทนเงิน
เครื่องหยอดข้าวปลูก ต้นกำลังเครื่องพรวนดิน
ข้าวไร่บนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์
ข้าวไร่ในบริบทภาคอีสาน
ข้าวไร่ภาคใต้ เพื่อความมั่งคงทางอาหาร
เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยการคัดพันธุ์

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email