มหัศจรรย์ ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร

Related Post

ฉบับที่ 6/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

ปุ๋ยถ่านไบโอชาร์

ไบโอชาร์ (Biochar) ถ่านชีวภาพกักเก็บคาร์บอนปรับปรุงดิน

• ประยุกต์ใช้ถ่านไบโอชาร์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

• ไบโอชาร์สารพัดงานเกษตร

 

เกษตรปลอดสารเคมี

นวัตกรรมการเกษตร : เพาะเห็ดในถุงด้วยกากกาแฟ เพาะกินเองได้เพาะขาย

ลดต้นทุน

เศรษฐกิจพอเพียง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท

เชียงใหม่

เยี่ยมเยือน-เยี่ยมเยือน : ผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากถ่านไบโอชาร์ ระดับฟาร์ม

เศรษฐกิจพอเพียง : ไก่  นา  ป่า สวนวิถีอินทรีย์พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรเมือง : สวนเกษตรลอยฟ้า สร้างท้องฟ้าสีเขียวบนหลังคาตึกใจกลาง

สยามสแควร์

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email