วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับรวมเล่มปี2558

Related Post

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ กำลังกลายเป็นเอกสารอ้างอิงที่มีค่าสำหรับเกษตรกร นักการเกษตร นักพัฒนา และผู้ที่สนใจ จึงรวมเล่มให้ท่านสะดวกในการจัดเก็บและค้นคว้า

 

   รายละเอียดของวารสาร                                                             

รวมเล่มปี 2558 จำนวน 12 ฉบับ หุ้มปกแข็งอย่างดี

ราคาปก :650 บาท 

ราคาสมาชิก : 600 บาท

 

  เนื้อหา        

 1. เกษตรกรไทยสายพันธุ์ใหม่ฯ
 2. การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าฯ
 3. พิชิตวิกฤติด้วยเกษตรพอเพียง
 4. จุลินทรีย์เบญจคุณ
 5. นวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนฯ
 6. มหัศจรรย์ไบโอชาร์ฯ
 7. ปั๊มสูบน้ำโซลาร์เซลล์ฯ
 8. สูตรปุ๋ยอินทรีย์ฯ
 9. โคก หนอง นาโมเดลฯ
 10. ชุมชนพลังงานพึ่งตนเอง
 11. นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
 12. สวนเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ฯ
กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email