วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติฉบับรวมเล่ม ปี 2560

Related Post

ภายในเล่มประกอบด้วย
✔️ฉบับที่ 1/2560 เกษตรสร้างสรรค์ ทำเกษตรแนวใหม่ สร้างจุดขาย รายได้งาม
✔️ฉบับที่ 2/2560 นวัตกรรมทำเกษตรน้ำน้อย จัดการน้ำในแปลงเกษตรก้าวหน้า
✔️ฉบับที่ 3/2560 Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจอัจฉริยะ
✔️ฉบับที่ 4/2560 สวนผักดาดฟ้า ฟาร์มเกษตรคนเมือง
✔️ฉบับที่ 5/2560 ฟาร์มอินทรีย์คนรุ่นใหม่
✔️ฉบับที่ 6/2560 การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง แบบประยุกต์
✔️ฉบับที่ 7/2560 เคล็ดลับทำเกษตร สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่
✔️ฉบับที่ 8/2560 สุดยอดนวัตกรรม จุลินทรีย์ 8 เซียน ดินหอม จ้าวเจ๋ง
✔️ฉบับที่ 9/2560 เลี้ยงไก่ไข่ แบบธรรมชาติไก่มีความสุข คนมีความสุข
✔️ฉบับที่ 10/2560 การปลูกเมล่อนอินทรีย์
✔️ฉบับที่ 11/2560 นวัตกรรมปลูกผักยกพื้น
✔️ฉบับที่ 12/2560 ทำฟาร์มอินทรีย์สไตล์คนรุ่นใหม่

รวมเล่มปี 2560 จำนวน 12 ฉบับ หุ้มปกแข็งอย่างดี

ราคาปก : 700 บาท

ราคาสมาชิก : 650 บาท

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email