สมุนไพรไล่แมลง (พิมพ์ครั้งที่ 6)

Related Post

ผู้เขียน: กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

ราคาปก: 100 บาท

ราคาสมาชิก: 90 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-616-7810-04-1

จำนวน: 115 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 8 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

การใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชถึง30 ชนิดโดยบอกถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดวิธีการสกัดและวิธีการนำไปใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรไล่แมลงด้วยวิธีกลั่นซึ่งจะทำให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงที่ได้ประสิทธิภาพสูงและสะดวกสำหรับการนำไปใช้และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน การจัดพิมพ์ครั้งที่ 6 นี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การสกัดสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชวิธีการกลั่นเข้าไปอีกส่วนหนึ่ง จึงทำให้ เนื้อหามีความสมบูรณ์มากขึ้น

หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นคู่มือของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้รักการปลูกต้นไม้ให้ได้ทำการปลูกผักผลไม้อินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพิงสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตเองเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและต่อสภาพแวดล้อม

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email