สวนกระแสชีวิต พิชิตวิกฤตด้วยเกษตรพอเพียง

Related Post

ฉบับที่ 3/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

สวนกระแสชีวิต พิชิตวิกฤตด้วยเกษตรพอเพียง

• 28 ไร่ ในวิถีเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง หันหลัง

ให้กับชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อหาความสุขจากการเป็นเกษตรกร

• 15 ไร่ สวนไม้ผล ผสมเลี้ยงสัตว์แบบพอเพียงจากชาวกรุงเต็มขั้น

สู่ชาวสวนเต็มตัว

เกษตรผสมผสาน 6 ไร่ ไม่ธรรมดา ปลูกกิน ปลูกขายมีรายได้

2 แสนบาท ต่อปี

 

เกษตรปลอดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ : สาวน้อยรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร สวนกระแสชีวิตด้วยเกษตรอินทรีย์

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต : เก็บเกี่ยวน้ำไว้ใช้ จากตาข่ายดักหมอก

นวัตกรรมการเกษตร : ตะแกรงตากเนื้อ ระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ แดดเคลื่อน

ก็เคลื่อนตาม ลดความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พลังงานทางเลือก

เตาแก๊สชีวมวลอกลบแบบพกพา เครือข่ายพลังงานทดแทน กลุ่มมานีมานะ

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email