สวนเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ ได้ หลายแสน

Related Post

ฉบับที่ 12/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

สวนเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ ได้หลายแสน

• 1 ไร่ ได้ 6 แสน ทำได้จริง ด้วยเกษตรผสมผสาน สวนพออยู่พอกิน บ้าน

มายิ้ม

• เกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว 1 ไร่ ได้มากกว่า 2 แสน

• สวนมะนาวในหลัวผสมผสานพืชผัก ขายยกหลัว ขายดีรายได้งาม

• ปลูกพลู ต้นสัก แซมพืชผสมผสาน พื้นที่ไร่ครึ่ง รายได้เดือนละครึ่งแสน

 

เกษตรปลอดสารเคมี

เกษตรสร้างสรรค์: ปลูกมะนาวสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก รับมือภัยแล้งและน้ำท่วมได้

แบบ 2 in 1

 

พลังงาน

พลังงานชุมชน: ขับเคลื่อนงานพลังงานเกื้อกูลงานเกษตร ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเกษตรกรรมปลอดภัย

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email