เกษตรกรรม ทำในเมือง URBAN AGRICULTURE

Related Post

ฉบับที่ 7/2557

ราคาปก : 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน : 84 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์ : เขียว

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์ : สี่สี16 หน้า

ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย : เล่ม

เรื่องประจำฉบับ

เกษตรกรรมทำในเมือง Urban Agiculture ปลูกผัก ปลูกข้าว
เลี้ยงสัตว์ กลางกรุง

เกษตรกรรมเมือง พื้นที่ผลิตอาหารที่ยั่งยืนของคนกรุง

นาข้าวในกรุงเทพ ฯ ชมรมฟ้าใสทำนาอินทรีย์ในเมือง แปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวเพื่อสุขภาพ

จากดาดฟ้าสู่ลานดิน แหล่งผลิตผักปลอดสารสำหรับคนเมือง

ฟาร์มเลี้ยงแพะในเมือง ขายเนื้อขายนมราคาดี มีผังเมืองรองรับ
อย่างยั่งยืน

ชุมชนแสนตอ ทำประมงเชิงอนุรักษ์ติดชายฝั่งกรุงเทพฯ ผลิตอาหาร
ทะเลให้คนเมือง

พิเศษจากปก

สวนผักร่วมใจ ร่วมแรงสร้างอาหาร สำหรับชุมชนเมือง

เทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสง ช่วยลดยูวี กรองแสงแดดที่เหมาะสม
ต่อพืช

ตู้แห้งข้าวกล้องงอกพลังงานร่วม ใช้แสงอาทิตย์และชีวมวล

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email