เกษตรกรไทยสายพันธุ์ใหม่ ในวิถีเกษตรพึ่งตนเอง

Related Post

ฉบับที่ 1/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

• เกษตรกรไทยสายพันธุ์ใหม่ ในวิถีเกษตรพึ่งตนเอง

ไร่สุขพ่วง วิถีเกษตรพอเพียง ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก เลี้ยงปลา

พึ่งพาตนเอง

บ้านหอมกลิ่นดิน วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตสวนกระแส แสวงหา

ความท้าทายใหม่

เกษตรกรรุ่นใหม่ ทำเกษตรผสมผสานรวยได้   ตั้งแต่วัยหนุ่ม

หนุ่มนักร้องเมืองกรุง เปลี่ยนสนามฟุตบอล เป็นสวนผสมผสาน

ทำเกษตรพึ่งพาตนเอง

 

เกษตรปลอดสารเคมี

เกษตรเมือง: เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ ทำเกษตรให้เป็นแฟชั่นกับหนุ่มเมืองกรุงที่

เรียกตัวเองว่า “ลุงรีย์”

เกษตรอินทรีย์: เกษตรกรพันธุ์ใหม่ หัวใจอินทรีย์ ปลูกสตอเบอรี่อินทรีย์ (ที่)

สวนหลังบ้าน

พืชพื้นบ้าน: ฟักแม้ว กินยอดก็ดี กินลูกก็อร่อย เก็บขายได้ราคาดีตลอดปี

 

พลังงานทางเลือก

เทคโนโลยีชาวบ้าน: เครื่องตีป่นและอัดแท่งถ่าน

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email