เลี้ยงสัตว์กำจัดขยะการเลี้ยงไส้เดือนดิน

Related Post

ผู้เขียน: รศ.ดร.อานัฐ ตันโต / คมสัน หุตะแพทย์ / ณัฐภูมิ สุดแก้ว /

นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์ / สรานนท์ ใยบำรุง

ราคาปก: 90 บาท

ราคาสมาชิก: 80 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-616-91160-4-2

จำนวน: 100 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี8 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือนวัตกรรมเกษตร “การเลี้ยงสัตว์กำจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดิน” เล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ หันมาเลี้ยงสัตว์สำหรับกำจัดขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในบ้านและชุมชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยผลิตปุ๋ยอินททรีย์คุณภาพดีสำหรับการปลูกพืช รวมทั้งได้ผลผลิต อาหาร เป็นผลพลอยได้สำหรับการบริโภคหรือจำหน่ายเป็นรัยได้หลัก หรือได้เสริมเป็นอย่างดี

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email