เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง (พิมพ์ครั้งที่ 6)

Related Post

ผู้เขียน: ณัฐภูมิ สุดแก้ว/ ชูขวัญ ทรัพย์มณี / คมสัน หุตะแพทย์/

ปรียชยา คล้ายทวน/นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์

ราคาปก: 130 บาท

ราคาสมาชิก: 120 บาท

รายละเอียดของหนังสือ

ISBN : 978-616-7810-06-5

จำนวน: 151 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 7.25×10.25 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี8 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

เนื้อหาโดยสังเขป

รวมประสบการณ์ของปราชญ์เกษตรหลายท่านที่ลงมือทำเกษตรประณีตในพื้นที่1 ไร่เพื่อการพึ่งตนเองจนประสบความสำเร็จรวมทั้งประสบการณ์ของปราชญ์เกษตรอีกหลายท่านที่ทำการเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่น้อยๆแต่สามารถพึ่งพาตนเองได้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่น่าจะเป็นแนวทางแก่เกษตรกรที่ต้องการมาสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเองและความพอเพียงสร้างครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email