โคก หนอง นา โมเดล หยุดท่วม หยุดแล้ง นวัตกรรมจัดการน้ำสู้วิกฤติ

Related Post

ฉบับที่ 9/2558

ราคาปก: 60 บาท

ราคาสมาชิก: 54 บาท

 

รายละเอียดของวารสาร

ISSN : 1905-5080

จำนวน: 76 หน้า

ขนาดรูปเล่ม: 8.27 x 11.69 นิ้ว

เนื้อในพิมพ์: เขียว เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ

เนื้อในพิมพ์: สี่สี 16 หน้า

ชนิดกระดาษ: ปอนด์และอาร์ตมัน

หน่วย: เล่ม

 

เรื่องประจำฉบับ

• โคก หนอง นา โมเดล หยุดท่วม หยุดแล้ง นวัตกรรมจัดการน้ำสู้วิกฤติ

การออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล

ขุดสระเก็บน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ กระจายน้ำให้ทั่วสวน จัดการน้ำในพื้นที่ สู้

วิกฤติ พึ่งพาตนเอง

ทำนา เก็บน้ำในเบ้าขนมครก ปลูกผักบนโคก พื้นที่ 3 ไร่ จัดการด้วย โคก

หนอง นา โมเดล พออยู่ พอกินปลดหนี้ได้

ชุมชนต้นน้ำน่าน อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า แก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนด้วย

โคก หนอง นา

 

เกษตรปลอดสารเคมี

เศรษฐกิจพอเพียง : สร้างหลุมขนมครกในพื้นที่ขนาดเล็ก เก็บน้ำจากฟ้า เก็บ

ความชุ่มชื้นในดินพึ่งพาตนเอง

เกษตรอินทรีย์: ผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา พัฒนาพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

พลังงาน

พลังงานชุมชน: เทคโนโลยีเตานึ่งเมี่ยงรุ่นพัฒนาถ่ายเทความร้อนดี เกิดไอน้ำ

เร็ว ประหยัดเชื้อเพลิง

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email