Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจอัจฉริยะ

Related Post

ฉบับที่ 3/2560 Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจอัจฉริยะ

เรื่องประจำฉบับ

  • Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจอัจฉริยะ
  • แก้วพะเนาว์ออร์แกนิกส์ฟาร์ม ปลูกผักแบบอินทรีย์ จัดการฟาร์มและน้ำแบบอิสราเอล
  • ฟาร์มสุข ออร์แกนิกส์ฟาร์ม ความสุขของคนรุ่นใหม่ สร้างได้ในฟาร์มเกษตร
  • สาวนักบัญชี หันมาเอาดีด้านการเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรรุ่นใหม่ ที่ “สวนผักฮักมี”

เกษตรปลอดสารเคมี

  • รถขุดมันสำปะหลังพลังคนต้นกำลัง 1 แรงคนส่งกำลังทุ่นแรงผ่านระบบรอก
  • Once Upon a Farm จากผักสวนครัวหน้าบ้าน สู่การเป็นฟาร์มอินทรีย์ของชุมชน
  • รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กสายเลือดไทย เครื่องกลเกษตรแบบพอเพียง นวัตกรรม ทุ่นแรงในนาข้าว
  • ชุดอินเวอร์เตอร์แบบประหยัดต้นทุน สำหรับงานเกษตรกรรม

 

ข้อมูลวารสาร
ราคาปก : 65บาท
ราคาสมาชิก : 58บาท
รายละเอียดของวารสาร ISSN : 1905-5080
จำนวน: 76หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69นิ้ว
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ, สี่สี 16หน้า
ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน
หน่วย : เล่ม

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email