ฉบับที่ 5/2561″เพาะเห็ดแบบมืออาชีพ ด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ”

ฉบับที่ 5/2561″เพาะเห็ดแบบมืออาชีพ ด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ”

ฉบับ 5/2561 “เพาะเห็ดแบบมืออาชีพ ด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบ…

Read More

โรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ ควบคุมความชื้นคงที่ เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น

โรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ ควบคุมความชื้นคงที่ เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น

  Edit “การเพาะโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ พบว่าผลผลิตจากการใช้ระบบควบคุมอัตโ…

Read More

โรงเพาะเห็ดควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

โรงเพาะเห็ดควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

          การเพาะเห็ดที่ใช้โรงเรือนเพาะเห็ดแบบชั่วคราวทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่ ม…

Read More

การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าด้วยห้องเพาะเลี้ยงแบบอัตโนมัติ

การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าด้วยห้องเพาะเลี้ยงแบบอัตโนมัติ

“ตัวยาหรือสารสำคัญของเห็ดถังเช่ามีชื่อว่าสารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) …

Read More